• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Płaska w okręgu wyborczyym Nr 3 zarządzone na dzień 15 października 2017 r.
    Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego - Suwałki
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowinka w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzone na dzień 1 października 2017 r
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
    Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.