• Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
    Informacje na temat urzędników wyborczych
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
    Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.