Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje
 • Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych wyborców, których zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych przyjął Komisarz Wyborczy w Suwałkach
  Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Suwałkach
  Zasady finansowania kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
  Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.