• Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
    Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
  • Informacje na temat urzędników wyborczych
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.