Kalendarium wydarzeń

  • 20-10-2016
    Rozpoczęcie procesu przygotowania konsultacji.
  • 24-10-2016
    Rozpoczęcie otwartej rekrutacji do udziału w konsultacjach.
  • 28-10-2016
    Ogłoszenie dotyczące zakresu konsultacji.
  • Zakończenie konsultacji ws. kształtu kart do głosowania
    Nowy wzór karty do głosowania - wyraź swoją opinię
  • Raport z konferencji "Dialog dla wyborów"
    Filmowy zapis z konsultacji społecznych dotyczących kart do głosowania
  • Reportaż z konsultacji społecznych dotyczących kart do głosowania
    Fotogaleria z konsultacji społecznych - Dialog dla Wyborów
  • STANOWISKO PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE SUGESTII DOTYCZĄCYCH WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA ZAWARTYCH W RAPORCIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO
    KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DOTYCZĄCY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  • OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH