Uchwała nr 12/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia27-02-2019 16:34
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji28-02-2019 12:11
    Wprowadził:Marcin Lisiak