• Nabór na stanowisko radca
  Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 3 kwietnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
  Propozycje zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Suwałkach
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców