• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i sposobu wykorzystania elektronicznego systemu przesyłania i przetwarzania danych o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2008 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do S
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2008 r. o okręgu wyborczym nr 21, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2008 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej