• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 wrzesnia 2004 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 listopada 2004 r.
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2004 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 21 listopada 2004 r.
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2004 r. o okręgu wyborczym, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie okręgowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 listop
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzecz
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawei ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29
 • Wyniki głosowania w układzie obwodów i gmin w wyborach uzupełniających do Senatu RP