Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-08-2018 14:52
    Wprowadził:Wojciech Miałkowski
  • Data modyfikacji24-08-2018 14:55
    Wprowadził:Wojciech Miałkowski