• Dokumenty dotyczące utworzenia komitetu wyborczego w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
    Dokumenty dotyczące zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
  • Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
    Wzory dokumentów dla wyborców niepełnosprawnych
  • Zasady finansowania kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r.