• PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
    Propozycje zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Suwałkach
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców