• PKW nie patronuje stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków komisji wyborczych
    Propozycje zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Zarządzono wybory do Parlamentu Europejskiego - 26 maja 2019 r.
    Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Suwałkach
    Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach.