Wzory zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2018-2023

Pomocnicze wzory zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych  i obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających
  organów jednostek samorządu terytorialnego w toku kadencji 2018-2023 odpowiednio
zmodyfikowane do wzorów ustalonych na wybory samorządowe przeprowadzone w 2018 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych przyjmuje oraz powołuje te komisje Komisarz Wyborczy w Suwałkach zgodnie z właściwością terytorialną.  

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Rodzaj zgłoszenia Wzory zgłoszeń
Zgłoszenia kandydatów na członków 
terytorialnych komisji wyborczych
Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych_Uzupełnienie składu przez komisarza wyborczego
Zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych_Uzupełnienie składu przez komisarza wyborczego
Rejestr zmian
  • Data utworzenia12-09-2019 13:39
    Wprowadził:Bogdan Kurowski
  • Data modyfikacji12-09-2019 15:21
    Wprowadził:Bogdan Kurowski