Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. poz. 1144)
Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Krzysztof Lorentz

  • Data utworzenia15-12-2015 21:52
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji21-01-2020 10:32
    Wprowadził:Krzysztof Lorentz