• Ustawy
    Rozporządzenia
  • Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
    Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych uczestniczących w wyborach uzupełniających, ponownych, przedterminowych, nowych rad w kadencji 2014-2018
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.