• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sejny w okręgu wyborczym nr 15
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lipsku w okręgu wyborczym nr 9
  Wybory uzupełniające do Rada Gminy Filipów w okręgu wyborczym Nr 13, zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sokółce w okręgu wyborczym Nr 13, zarządzone na dzień 29 października 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w okręgu wyborczym Nr 13, zarządzone na dzień 22 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sokółce w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzone na dzień 15 października 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Płaska w okręgu wyborczym Nr 3, zarządzone na dzień 15 października 2017 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowinka
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Augustowie w okręgu wyborczym nr 16, zarządzone na dzień 27 listopada 2016 r.