• Postanowienie Nr 41/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Suwałk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 42/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Giby na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 43/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Augustowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 44/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Nowinka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Sokółka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 46/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Augustów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 47/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Dąbrowa Białostocka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 48/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Sejny w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Nr 49/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Sokółka w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie Nr 50/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Suwałki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.