• INFORMACJA O POWOŁANIU OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 34 W SUWAŁKACH
    Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 34 w Suwałkach