• Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 21 października 2015 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 24
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 59
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 60
  • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 6 września 2015 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 25 paździe
    Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 r