• MACIEJ HENRYK ROMOTOWSKI
  Komisarz Wyborczy w Suwałkach
  MACIEJ HENRYK ROMOTOWSKI

  Siedzibą Komisarza Wyborczego jest: 

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach
  ul. Adama Mickiewicza 15, pok. nr 201
  16-400 Suwałki
  tel. 87 565 23 17 
  faks 87 563 17 57

  godziny dyżurów:
  poniedziałek 14:00 - 16:00
  piątek 14:00 - 16:00

  Data powołania
  03.04.2018

  Data zakończenia kadencji
  03.04.2023

  Właściwość terytorialna

  powiaty: augustowski, sejneński, sokólski, suwalski
  miasto na prawach powiatu: Suwałki