Państwowa Komisja Wyborcza przypomina ...

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o obowiązku zapewnienia co najmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych na terenie każdej gminy (miasta) dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, wynikającym z art. 15a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, z późn.).

Państwowa Komisja Wyborcza jednocześnie przypomina i podkreśla, że lokale te bezwzględnie muszą spełniać wszystkie warunki określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 158, poz. 938).

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marcin Lisiak

  • Data utworzenia15-12-2015 20:16
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji21-12-2015 19:33
    Wprowadził: