WIZUALIZACJA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RP W OKRĘGACH WYBORCZYCH NR 47, 73 I 82

 Okręg wyborczy nr 47
Okręg wyborczy nr 73
Okręg wyborczy nr 82

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 15:09
    Wprowadził:Bartosz Goździk