• Okręg nr 36 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 16 stycznia 2005 r.
    okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Samorządność"