Okręg nr 3 - Informacja z dnia 17 sierpnia 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2004r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-03-2016 13:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk