• Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 marca 2004 r.
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Partii Ludowo-Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnom
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Huskowskiego.
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Przewodniczącego Rady Krajowej Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Inicjatywa dla Polski o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Krzysztofa Wroneckiego
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców JOW
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika fi
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Unii Wolności o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocnika finansowego Komite
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wy