• Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy
    Okręg nr 3 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lutego 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  • Okręg nr 3 - Informacja Państwowej Komsiji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 marca 2004 r.
    Okręg nr 3 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2004 r. o granicach okręgu wyborczego nr 3 oraz siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej
  • Okręg nr 3 - Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej