• Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnychw wyborach do rad powiatów
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 września 2018 r. o miejscu i czasie publicznego losowania umerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach do rad powiatów: augustowskiego, sokólskiego, sejneńskiego i suwalskiego, którym nie zostały przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarza Wyborczego wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych gminach.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 września 2018 r. o miejscu dacie i godzinie losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej według stanu na koniec roku poprzedającego rok, w którym wybory są przeprowadzane
 • Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.