Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-08-2018 10:44
    Wprowadził:Bogdan Kurowski
  • Data modyfikacji24-08-2018 14:52
    Wprowadził:Wojciech Miałkowski