Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej według stanu na koniec roku poprzedającego rok, w którym wybory są przeprowadzane

Komunikat Komisarz Wyborczego w Suwałkach z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej według stanu na koniec roku poprzedającego rok, w którym wybory są przeprowadzane

Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-08-2018 10:44
    Wprowadził:Bogdan Kurowski