• Obwieszczenia o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kazdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonych siedzibach komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.