• Postanowienie Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 25 luty 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Samorządowych 2018 r