• Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 16 lipca 2019 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 21 października 2018 r. i 4 listopada 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych
  • Zasady finansowania kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r.