Dla kogo głosowanie przez pełnomocnika? [AUDIO]

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października br.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone.

Z kolei wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października br.

[Aby odsłuchać treść wiadomości, kliknij Informacja w wersji AUDIO poniżej ikony głośnika]

Rejestr zmian
  • Data utworzenia24-08-2018 18:34
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji24-08-2018 18:40
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka