• Wybory uzupełniające do Rady Miasta Sejny w okręgu nr 6, zarządzone na dzień 3 lutego 2019 r.