• Postanowienie Nr 232/2019 Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacje Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 13-09-2019 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych na obszarze swojej właściwości