• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Suwałkach w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.