AKTUALNOŚCI

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania Delegatury KBW w Suwałkach
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Zmiany w składach rad 2014-2018

WYDARZENIA

 • Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2018-2023
 • Informacje na temat urzędników wyborczych
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur