• Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 18 listopada 2014 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 marca 2015 roku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2010 R.
  • WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2010 R.