• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 3 marca 2015 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 24 sierpnia 2015 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 16 i 30 listopada 2014 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 18 listopada 2014 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych