Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w okręgu wyborczym nr 75

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 15 lutego 2016 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w okręgu wyborczym nr 75

Na podstawie art. 146 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania finansowego zobowiązane były 4 komitety wyborcze, uczestniczące w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. w okręgu wyborczym nr 75. Sprawozdania finansowe złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 144 § 1 Kodeksu wyborczego, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 3 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) odrzucić sprawozdanie 1 komitetu wyborczego, wymienionego w załączniku nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281,  z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

3. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Komitet Wyborczy Wyborców „Ze Śląska — Nie z Partii”

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez komitet środków pieniężnych od osób fizycznych niemających miejsca stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej PolskieJ

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    15-04-2016 15:51

    Wprowadził:

    Krzysztof Lorentz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij