więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 29 stycznia 2007 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2007 r.

Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.1)), Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33.

I.

W dniu 28 stycznia 2007 r. odbyły się wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33, obejmującym obszar powiatów: bartoszyckiego, braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, lidzbarskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg.

Wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Elblągu i  424 obwodowe komisje wyborcze. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 2 968 wyborców.

II.

Wyniki głosowania w okręgu

W okręgu wybierano 1 senatora spośród 5 kandydatów.

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 504 321.

W głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania) 12 933 wyborców.
Frekwencja wyborcza wyniosła 2,56%.

Liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wyniosła 145, co stanowi 1,12% ogólnej liczby kart ważnych.

Liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 12 786, co stanowi 98,88% ogólnej liczby kart ważnych.
 
Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

 

  

1. Czyżyk Antoni 3 503
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  
   
2. Kraśniański Lech 1 222
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej  
   
3. Mańkut Władysław 4 026
zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
   
4. Szulc Jolanta Elżbieta 2 852
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego  
   
5. Tarnacka Irena 1 183
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin  

 

III.

Wyniki wyborów

W województwie warmińsko-mazurskim, w okręgu wyborczym nr 33 senatorem został wybranyMańkut Władysław zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci.
 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej:  Stefan Jaworski, Andrzej Kisielewicz, Andrzej Mączyński, Antoni Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 140, poz. 1173 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-03-2016 13:59

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij